Postavite pitanje

Doba vere I deo

ISTORIJA CIVILIZACIJE VILA DJURANTA Predstavlja klasično remek-delo istorije civilizacije, drevne i moderne, istočne i zapadne. Namenjena je širokoj čitalačkoj publici. Naučna istraživanja pretočena su u enciklopedijske zanimljivosti, a svetska kulturna baština predstavljena je obiljem podataka, mudrih zaključaka, zanimljivih, dramatičnih, jednostavnih i duhovitih događaja i ličnosti. Ova edicija sadrži 12 tomova: 1. ISTOČNE CIVILIZACIJE 2. ŽIVOT GRČKE 3. CEZAR I HRIST 4. DOBA VERE – prvi deo 5. DOBA VERE – drugi deo 6. RENESANSA 7. REFORMACIJA 8. POČETAK DOBA RAZUMA 9. DOBA LUJA XIV 10. VOLTEROVO DOBA 11. RUSO I REVOLUCIJA 12. NAPOLEONOVO DOBA DOBA VERE - PRVI DEO – Istorija srednjovekovne civilizacije – hrišćanstvo, islam i judaizam – od Konstantina do Dantea: Od 325. Do 1300. godine naše ere. Prikaz filozofske istorije srednjovekovnih dostignuća onoliko koliko to dopuštaju prostor i predrasude: • sve etape jedne kulture i jednog doba • prvi hrišćanski isposnici i mučenici • vizantijski zenit, trijumf varvara, napredak hrišćanstva, umetnost • prikaz života u srednjem veku, hrišćanska civilizacija – paralela sa muslimanskom i judejskom filozofijom • islamska civilizacija, Kuran, Muhamed, zapadni islam • judejska civilizacija, Talmud, um i srce Jevreja • mračno doba u Evropi, Vizantija, pad Zapada, uspon Severa • Kkstaški ratovi, ekonomska revolucija, inkvizicija • Sveto rimsko carsto, kraljevi, pape, vitezovi, pesnici, političari • Abelar, Bejkon, Dante • predrenesansa, gotika, romantika • filozofska analiza karaktera moćnih ličnosti Br. Str: 767 - povez: tvrd
doba-vere-iUnešeno karaktera: